Raadsvergadering

 Raadzaal
Datum 
25 november 2021 - 19:30

Op donderdag 25 november vergadert de gemeenteraad.

De raadsvergadering begint om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Vanwege de corona-maatregelen wordt de vergadering gehouden zonder publiek.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen.

  • Aanwijzing de heer C. Knipping als interim griffier
  • Vaststelling gunning accountant ( hamerstuk)
  • Verordening gegevensverstrekking BRP ( hamerstuk)
  • VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) ambititiedocument (hamerstuk)
  • Bespreken principeverzoek uitbreiding varkenshouderij Heetenseweg 9a-9c (bespreekstuk)

De raadsvergadering kun je volgen via https://raalte.notubiz.nl/live.

Heb je vragen? Dan kun je mailen naar griffie@raalte.nl of bellen naar 0572-347 770.