Raadsgriffie

Wat doet de raadsgriffie?

De griffier is de adviseur van de raad en de verschillende commissies. Een belangrijke taak van de raadsgriffie is het voorbereiden en uitwerken van vergaderingen en andere activiteiten van de raad. Ook zorgt de raadsgriffie voor de informatievoorziening (de 'stukkenstroom') naar en van de raadsleden. De raadsgriffie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad en helpt de raad bij het goed uitoefenen van zijn taken. De raadsgriffie staat los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar wel nauw mee samen.

Vragen?

Wilt u inspreken bij een rond-de-tafelgesprek? Heeft u vragen over de agenda van een rond-de-tafelgesprek of raadsvergadering? Zoekt u informatie over raadsbesluiten? Wilt u informatie over de spelregels voor het indienen van een burgerinitiatief? U kunt met al dit soort vragen contact opnemen met de raadsgriffie, bereikbaar via telefoon (0572) 347 770 of e-mail: griffie@raalte.nl

Samenstelling griffie

Griffier: Jan Bouke Zijlstra

Griffiemedewerker: Sylvia Vollenbroek

Griffiemedewerker: Ronald Jonkman