Projectontwikkelaar Van Wijnen gaat woningen bouwen op De Brink 2 in Raalte

19 januari 2023
Algemeen

De Brink 2 in Raalte wordt ontwikkeld tot woningbouwlocatie. Op deze locatie van ruim 3.700 vierkante meter komen twintig woningen. Van Wijnen gaat deze woningen ontwikkelen en bouwen. De partij kwam als beste uit de bus tijdens de biedprocedure.

Tijdens de biedprocedure konden geïnteresseerde marktpartijen een plan voor de locatie inleveren. Het plan van projectontwikkelaar Van Wijnen is als beste beoordeeld. Dat betekent dat de gemeente de grond aan Van Wijnen verkoopt. Wethouder Alexander Kreule: “Op deze mooie plek in Raalte komen betaalbare koop- en huurwoningen voor met name starters en ouderen. Van Wijnen kwam met verfrissende ideeën, zoals een gezamenlijke binnentuin. Daar bieden we als gemeente op deze plek graag de ruimte voor.”

“De groene omgeving en de nabijgelegen zorglocatie De Hartkamp vielen ons direct op. Dat vormden belangrijke ingrediënten voor de opzet van een kleinschalig hofje met een gevarieerd aanbod van woningen, veel openbaar groen en ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud. We kijken er naar uit om onze ideeën, samen met omwonenden, verder in te kleuren”, vertelt Gosse Dousma, directeur Projectontwikkeling bij Van Wijnen.

Vervolg

Van Wijnen werkt de plannen de komende tijd verder uit. Omwonenden worden hierbij betrokken. Tot voor kort stond het voormalige schoolgebouw van basisschool de Korenbloem op de Brink 2. Het gebouw stond sinds de nieuwbouw van basisschool de Korenbloem leeg en is inmiddels gesloopt.

Planning

De bouw van de woningen start naar verwachting in de tweede helft van 2024. Daarvoor moeten de benodigde procedures doorlopen worden, zoals een wijziging van het bestemmingsplan en het verkrijgen van benodigde vergunningen. Informatievoorziening over het plan en de kaveluitgifte loopt straks via Van Wijnen.   

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via