Onderzoek naar totaalaanbod voor middelgrote asbestdaken

Als gemeente willen we elke asbestdakeigenaar ondersteunen bij de sanering of vervanging van het dak. Voor asbestdaken van 35-500 m2 zijn er weinig aantrekkelijke opties vanuit de markt om de sanering of vervanging van een asbestdak te stimuleren. De provincie Overijssel wil daar samen met ons als gemeente verandering in brengen. Daarom doen we samen met ondernemers, dakeigenaren en vele andere betrokkenen onderzoek om interessante (totaal)aanbiedingen samen te stellen: van advies tot aan een nieuw duurzaam dak.

Voor de sanering van veel asbesthoudende daken zijn er al praktische oplossingen. Zo kunnen eigenaren van asbestdaken kleiner dan 35 m2 collectief zelf hun daken saneren en kunnen eigenaren van asbestdaken groter dan 500 m2 gebruik maken van terugverdienmodellen met zonnepanelen. Voor de grootte van een dak tussen 35 en 500 m2 zijn er geen aantrekkelijke (energiebesparende) opties.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Als provincie en gemeente brengen we vele betrokkenen in de aanpak van asbestdaken onder professionele begeleiding met elkaar in contact. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, worden zowel behoeften vanuit de dakeigenaren als de mogelijkheden vanuit de asbestdakenbranche helder. Deze gesprekken vinden online plaats met vertegenwoordigers vanuit de hele keten voor sanering van asbestdaken:

  • Onderzoekers en specialisten in asbestsanering, energietransitie en verduurzaming
  • Particuliere en zakelijke eigenaren van grote asbestdaken
  • Gemeente en provincie
  • Technische bedrijven (zoals asbestsaneerders, aannemers, dakdekkers, PV-installateurs)
  • Dienstverleners, zoals makelaars, hypotheekverstrekkers, verzekeraars
  • Beroepsonderwijs

Asbestdakeigenaren

De gesprekken met asbestdakeigenaren vinden plaats in twee werkgroepen: een werkgroep voor zakelijke dakeigenaren en een werkgroep voor particuliere dakeigenaren. Deze werkgroepen verzamelen gegevens en oefencases, onderzoeken inkoopsamenwerking (vraagbundeling) en vertegenwoordigen de dakeigenaren in het gesprek met de hele keten. Geïnteresseerde asbestdakeigenaren kunnen zich aanmelden op deze pagina.

Bedrijven

Zowel individuele bedrijven als combinaties van bedrijven kunnen meedoen aan het onderzoek. Het gaat dan om bedrijven of combinaties die lokaal gevestigd of lokaal actief zijn. Bedrijvencombinaties bieden totaaloplossingen aan, van advies, sanering, nieuw dak, isolatie, zonnepanelen tot de verzekering en/of financiering. Er kunnen in dit onderzoek ook nieuwe combinaties gevormd worden. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de heer Age Knol (06 5581 0304, age@synnovem.nl) van bureau Synnovem, die in opdracht van de provincie Overijssel in dit onderzoek de bedrijfscontacten verzorgt.

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is:

  1. Samen komen tot ontzorgende en voordelige (totaal)oplossingen voor middelgrote asbestdaken
  2. Vraagbundeling voor verdere kostenverlaging
  3. Waar dat kan aansluiten bij steun vanuit de overheid

U kunt zich hier aanmelden als u op de hoogte wilt blijven van het onderzoek en het totaalaanbod of als u zich wilt aanmelden voor een informatiebijeenkomst.

Het gevaar van asbest

Vanaf 1993 is de verwerking van asbesthoudende dakmaterialen zoals asbestgolfplaten niet meer toegestaan. Dat betekent dat de meeste asbesthoudende daken op dit moment zo’n 28 jaar of ouder zijn. De levensduur van een asbesthoudend dak is echter zo’n 25 tot 30 jaar. Hoe ouder het dak, hoe groter de kans op verwering. Daarbij wordt het cement aangetast, het bestanddeel van een golfplaat waarin asbestvezels verwerkt zijn. Het dak wordt dan bros, er kunnen stukjes afbreken en/of er ontstaat mosvorming. Dit is het moment dat asbestvezels vrij kunnen komen in de lucht.  Als gemeente willen we dit uiteraard zoveel mogelijk voorkomen.

Risico’s en kansen voor dakeigenaren

Het af- of oversluiten van een verzekering voor een asbestdak wordt steeds lastiger en is vaak aan voorwaarden verbonden. Meerdere verzekeraars verhogen de premie van de opstalverzekering en sommigen verlagen de dekking van kosten bij schade (brand of storm).

Naast oplossingen voor al deze (financiële) risico’s biedt een nieuw dak zonder asbest ook kansen voor bijvoorbeeld energiebesparing. Bent u ondernemer en heeft u een asbestdak, dan is de sanering van een asbestdak zakelijk interessant met het oog op onder andere doorontwikkeling of verduurzaming.