Projecten in de gemeente Raalte

Voetbal

Project Roalter Sportakkoord >

Bewegen en sporten zijn een ‘must’ voor ieders gezondheid. Iedereen moet dan ook met plezier en zonder beperkingen kunnen bewegen en sporten. Behalve dat het gezond is, zorgt het ook nog eens voor sociaal contact. Om die reden is het Roalter Sportakkoord opgesteld.

Projectpagina Blankenfoort

Project bedrijventerrein Blankenfoort >

In Heino willen steeds meer ondernemers hun bedrijf uitbreiden of nieuwbouwen. Er is alleen een gebrek aan ruimte en mogelijkheden. Bedrijventerrein Blankenfoort wordt daarom uitgebreid.

Foto Almelosestraat

Project herinrichting Almelosestraat >

De Almelosestraat wordt een visitekaartje van Raalte. Deze belangrijke toegangsweg voor het centrum van Raalte wordt opnieuw ingericht.

Project Energiek Westdorp >

Onlangs zijn we gestart met een verkenning naar aardgasvrij wonen in de wijk Westdorp.

Project Woningbouw Luttenberg >

In Luttenberg is behoefte aan een nieuwe woningbouwlocatie. De vraag is: welke locatie heeft de voorkeur? Die vraag beantwoorden we graag samen met het dorp.

Project Asbest >

De gemeente Raalte ondersteunt u bij het verwijderen van uw asbestdak. Voor iedere m2 stelt de gemeente een vergoeding van €1,00 beschikbaar.

Project woningbouw Heino >

In Heino is ruimte voor woningbouw. De vraag is: waar komen deze woningen? Die vraag beantwoorden we met alle inwoners van het dorp.

Project Omgevingsvisie >

U bent van harte welkom om kennis te maken met het eerste concept ‘Horizon van Raalte in 2040’. Op 2 oktober 2019 vindt er een brede manifestatie plaats om dat wat visiemakers tot nu toe samen met de gemeente hebben ontwikkeld te laten zien en daar reactie op te vragen. 

Project Boetelerveld >

Het Boetelerveld ligt in de gemeente Raalte en is benoemd als Natura 2000 gebied om zijn bijzondere natuur. De natuur van dit uitgestrekt nat heideterrein in Salland is afhankelijk van langdurig natte omstandigheden.

Project N35 >

De gemeente Raalte werkt samen met Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Hellendoorn en Dalfsen aan een aantal maatregelen om de veiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren.

Project Roalter geld, dat telt

Hoe kan de subsidie-aanpak in Raalte beter? Samen met organisaties en inwoners gingen we hierover in gesprek. In 2020 gaan we aan de slag met de thema's die tijdens de gesprekken zijn opgehaald.