WOZ waarde huurwoningen

Als u een woning huurt, ziet u de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen. U hoeft geen onroerendezaakbelastingen te betalen. U ontvangt de WOZ-waarde, omdat deze van belang kan zijn bij het bepalen van de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning.

De onderbouwing van uw WOZ waarde vindt u op het taxatieverslag op uw persoonlijke belastingpaginga. U kunt het taxatieverslag ook telefonisch of via e-mail opvragen. 

WOZ-waarde van uw woning

De WOZ-waarde is de waarde van uw woning volgens de Wet waardering onroerende zaken. Die waarde staat op het beschikkings- en aanslagbiljet. De Regionale belastingsamenwerking bepaalt wat uw woning waard is als het verkocht zou worden op de waardepeildatum 1 januari 2019. We bepalen de waarde alsof uw woning leeg staat en de nieuwe eigenaar er meteen in kan. Er wordt gekeken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Hierbij houden we onder andere rekening met verschillen in grootte, ligging, staat van onderhoud en bijgebouwen. De WOZ-waarde wordt ook door de belastingdienst en het waterschap gebruikt.

WOZ waarden online inzien

Op www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van woningen in uw gemeenten bekijken. De WOZ-waarden worden wekelijks bijgewerkt. 

De meeste huurders kunnen géén geld besparen door bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Betaalt u op dit moment al bijna de maximale huur die volgens het puntenstelsel (Woningwaarderingsstelsel) is toegestaan? Dan kan het zinvol zijn om bezwaar te maken.

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen in het belastingloket(externe link). Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Met vragen over de puntentelling of uw maximale huur kunt u terecht bij uw woningcorporatie.

Heeft u vragen? Mail, bel app of kom langs

  • Telefoon: (0570) 69 34 43
  • Postadres: Regionale belastingsamenwerking, Postbus 5000, 7400 GC Deventer
  • Balie: Stadhuis Deventer

U kunt uw vraag ook via WhatsApp stellen.