WOZ waarde huurwoningen

Als u een woning huurt, ziet u de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen. U hoeft geen onroerendezaakbelastingen te betalen. U ontvangt de WOZ-waarde, omdat deze van belang kan zijn bij het bepalen van de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning.

De onderbouwing van uw WOZ waarde vindt u op het taxatieverslag op uw persoonlijke belastingpaginga. U kunt het taxatieverslag ook telefonisch of via e-mail opvragen. 

WOZ-waarde van uw woning

De WOZ-waarde is de waarde van uw woning volgens de Wet waardering onroerende zaken. Die waarde staat op het beschikkings- en aanslagbiljet. De Regionale belastingsamenwerking bepaalt wat uw woning waard is als het verkocht zou worden op de waardepeildatum 1 januari 2019. We bepalen de waarde alsof uw woning leeg staat en de nieuwe eigenaar er meteen in kan. Er wordt gekeken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Hierbij houden we onder andere rekening met verschillen in grootte, ligging, staat van onderhoud en bijgebouwen. De WOZ-waarde wordt ook door de belastingdienst en het waterschap gebruikt.

WOZ waarden online inzien

Op www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van woningen in uw gemeenten bekijken. De WOZ-waarden worden wekelijks bijgewerkt. 

De meeste huurders kunnen géén geld besparen door bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Betaalt u op dit moment al bijna de maximale huur die volgens het puntenstelsel (Woningwaarderingsstelsel) is toegestaan? Dan kan het zinvol zijn om bezwaar te maken.

Wij geven graag snel antwoord op al uw vragen via snelantwoord@dowr.nl. Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of heeft u een andere vraag? Dan kunt u dat aangeven via snelantwoord@dowr.nl. Dit kan tot 28 maart 2020. Vermeld waarom u reageert. U krijgt dan binnen een paar werkdagen antwoord. Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Dit termijn loopt tot en met 12 april 2020.

Bezwaar maken

Let op: heeft u al gemaild naar snelantwoord@dowr.nl, dan hoeft u nog geen bezwaar te maken. Wacht eerst het antwoord af en maak daarna eventueel bezwaar.

Met vragen over de puntentelling of uw maximale huur kunt u terecht bij uw woningcorporatie.

Heeft u vragen? Mail, bel app of kom langs

U kunt uw vraag ook via WhatsApp stellen.