Standplaats, vergunning

Het is niet toegestaan om een standplaats langs de weg in te richten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor kramen aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt
  • op welke plek u de standplaats wilt ( met situatietekening)
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.

Aanvraagformulier (tijdelijke) standplaats. (pdf)

De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

  • het soort activiteit
  • de omvang van de activiteit
  • het doel van de activiteit
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
  • het bestemmingsplan
  • het straatbeeld

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Is er een wachtlijst of heeft de gemeente een maximum ingesteld? Dan kan het langer duren voordat u een vergunning krijgt. 

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. 

U vraagt de standplaatsvergunning aan bij de gemeente.