Loterij organiseren

Wilt u een loterij houden, dan heeft u een vergunning nodig.

Regels voor het houden van een loterij.

  • het prijzengeld is maximaal € 4500,- (indien het prijzengeld hoger ligt, kan een vergunning worden aangevraagd bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie);
  • het doel van de actie is van algemeen belang;
  • de afdracht van het gekozen doel is tenminste 50% van de opbrengst van de verkochte loten.

U kunt het aanvraagformulier invullen en opsturen naar de gemeente Raalte