Incidentele festiviteit organiseren

Een bedrijf of instelling mag een vast aantal keren per jaar een festiviteit (feestelijkheid) organiseren. Dit kan een sportactiviteit of een activiteit met muziek zijn. Denk bijvoorbeeld aan live muziek in een bar. U mag dan meer geluid maken dan normaal.

U meldt de festiviteit bij de gemeente. De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden. Dit kan bijvoorbeeld als de gemeente verwacht dat de openbare orde verstoord wordt of dat buurtbewoners er last van zullen hebben. Er zijn speciale regels voor het gebruik van muziek en verlichting.

De gemeente wijst ook collectieve festiviteiten aan. Dit zijn feesten waar de hele gemeente aan mee doet. Bijvoorbeeld Koningsdag. Tijdens deze feesten mag u ook meer geluid maken. 

Een melding incidentele festiviteiten geldt alleen voor overlast in bijvoorbeeld een horecazaak of in een andere onderneming. 

Met het melden van een incidentele festiviteit geeft u aan iets te organiseren waarbij (versterkte) muziek gemaakt wordt en het aannemelijk is dat u de geldende geluidsnormen gaat overschrijden. Dit kan maximaal 12 maal per jaar en gaat alleen om het geluid dat binnen de grenzen van de inrichting (Wet milieubeheer) wordt gemaakt.

De gemeente verwacht dat u zelf zoveel mogelijk maatregelen neemt om eventuele geluidsoverlast te beperken. Het kan bijvoorbeeld helpen om geluidsbegrenzers op uw muziekinstallaties aan te brengen.

Evenement

Organiseert u een festiviteit buiten op een terrein dan is dit een evenement.  Hiervoor vult u een aanvraagformulier evenementen in.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.