Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Heeft u het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan heeft u een attestatie de vita nodig. Dit is een internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. U vraagt de attestatie persoonlijk aan bij de gemeente.

U heeft het volgende nodig voor de aanvraag:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • U kunt alleen met uw pinpas betalen

U krijgt het bewijs van in leven zijn meteen mee.

Wanneer u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u - een bewijs van in leven zijn - nodig heeft, is de attestatie de vita gratis.

In andere gevallen zijn de kosten voor een:

  • Bewijs van in leven zijn ( te gebruiken in Nederland) € 11,20 (tarief 2017).
  • Attestatie de vita ( voor buitenlandse doeleinden) € 12,90 (tarief 2017). 

U vraagt het bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.