Geboorte, aangifte

U doet binnen 3 dagen na de geboorte aangifte van de geboorte. Dit doet u bij de gemeente waar het kind geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag of een feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag daarna doen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt een afschrift van de geboorteakte aanvragen.

U kunt bij uw eerste kind kiezen of het kind de achternaam van de vader of moeder krijgt. Als u binnen de relatie meer kinderen krijgt, dan krijgen die kinderen dezelfde achternaam als het eerste kind.

U neemt het volgende mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • eventueel een kopie van de akte van erkenning ongeboren kind
  • eventueel een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

In de volgende gevallen mag u aangifte doen:

  • U bent de vader of moeder van het kind.
  • U was bij de geboorte aanwezig.
  • U bent bewoner van het huis waar het kind is geboren.
  • U bent het hoofd van de inrichting waar het kind is geboren.

Als niemand geboorteaangifte kan doen, zal de burgemeester of een ambtenaar dit doen.

Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de geboorteakte kost € 12,90 (tarief 2017).

U doet de geboorteaangifte bij de gemeente waar het kind geboren is. Dit doet u binnen 3 dagen na de geboorte. Is de derde dag een zaterdag, zondag of een feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag daarna doen.

U kunt alleen aangifte doen door een afspraak te maken of te komen tijdens de openingstijden van het loket Burgerzaken.

Dag Zonder afspraak Met afspraak
Openingstijden loket Burgerzaken
Maandag 9.00 - 12.00 uur 9.00 - 12.00 uur
Dinsdag 14.00 - 17.00 uur 14.00 - 17.00 uur
Woensdag 9.00 - 17.00 uur 9.00 - 17.00 uur
Donderdag 14.00 - 17.00 uur 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur 9.00 - 12.00 uur