Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Binnen de bebouwde kom op prioritaire plaatsen behandelen we alle gemeentelijke eiken preventief. Buiten de bebouwde komen behandelen we alle gemeentelijke eiken langs (hoofd)schoolroutes en rond kinderdagverblijven, begraafplaatsen en dagbestedingen preventief. Dit geldt ook voor gemeentelijke eiken buiten de bebouwde kom die dit jaar gesnoeid worden. We doen dit met het biologisch bacteriepreparaat (Bt) en nematoden.

Preventieve behandeling geeft geen 100% garantie. Er kunnen dus nog wel eikenprocessierupsen op de boom voorkomen. Locaties waar wettelijk (passief) beschermde vlindersoorten voorkomen worden niet preventief behandeld.

Het is belangrijk om te weten dat:

  • De vlinderkaartexterne-link-icoon van de Vlinderstichting en de Wet Natuurbescherming de basis vormen voor onze bestrijdingskaart; 
  • Bomen die niet worden bespoten wél worden uitgezogen als de nesten ernstige overlast veroorzaken (dit is alleen op drukke bezochte locaties, dus niet overal);
  • Bomen waar vorig jaar veel nesten in zaten, of waar veel klachten over zijn geweest, zijn meegenomen op de bestrijdingskaart (ook alleen op drukbezochte locaties).

Tijdstip preventieve behandeling

Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken moet de preventieve behandeling met Bt en aaltjes erg precies gebeuren. In korte tijd moeten veel bomen behandeld worden. Timing is erg belangrijk. Verschillende factoren spelen hierbij een rol. Zo mag er weinig wind staan, mag het niet regenen en moet de temperatuur overdag het liefst boven de 15 graden uitkomen. Hierdoor kan het voorkomen dat we ‘s nachts al beginnen met de preventieve behandeling.

Werking bacteriepreparaat (Bt)

Bij dit bestrijdingsmiddel worden bacteriën van de stam Bacillus thuringiensis (Bt) aizawai in de boomkronen gespoten met een vernevelaar. Het is daarbij de bedoeling dat de bacteriën op het jonge blad van eiken belanden. Spuitmiddel dat direct op de rupsen belandt, heeft geen effect. Doordat de Eikenprocessierups van de bladeren eet, krijgt de eikenprocessierups de bacteriën binnen. De bacteriën scheiden een schadelijke stof af die het darmkanaal van de rupsen aantast. De rupsen stoppen met eten en sterven na 2 tot 10 dagen.

Werking nematoden

Om minder schade toe te brengen aan de biodiversiteit gaan we dit jaar de preventieve bestrijding met Bt verminderen en de bestrijding met aaltjes (nematoden) uitbreiden. De aaltjes spuiten we met een speciale vernevelaar in de bomen. De aaltjes dringen de rupsen binnen. Daardoor gaan de rupsen dood voordat ze overlast kunnen veroorzaken.