Dorpsrand Heino

Praat mee over dorpsrand van Heino op 31 oktober

17 oktober 2022
Algemeen

Hoe zie jij de toekomst van de dorpsrand aan de noordoostzijde van Heino? Praat mee op maandagavond 31 oktober. Tijdens deze tweede bijeenkomst leggen we verschillende toekomstscenario’s voor. De scenario’s zijn gebaseerd op de ideeën van de eerste bijeenkomst. Je bent tussen 19.00 uur en 21.00 uur van harte welkom in de kantine van VV Heino. Aanmelden is niet nodig.

Wethouder Alexander Kreule: “Tijdens de eerste bijeenkomst was er een grote opkomst van zowel inwoners als ondernemers. We hopen nu ook op weer zoveel belangstelling en betrokkenheid.”

Drie bijeenkomsten


De eerste bijeenkomst stond in het teken van verkennen. De input is vertaald naar toekomstscenario’s. Met behulp van praatplaten zijn verschillende keuzes in beeld gebracht. Hierover gaan we 31 oktober in gesprek. Zo willen we achterhalen wat wel en niet aanspreekt. Begin 2023 volgt nog een derde bijeenkomst waarin we het resultaat - de concept ontwikkelvisie - presenteren. Dit leggen we vervolgens ter besluitvorming voor aan het gemeentebestuur.

Doel: ontwikkelvisie opstellen


De ‘Dorpsrand Heino’ is het gebied tussen de N35 en de bebouwde kom van Heino. Er speelt veel in dit gebied. Denk aan de woningbouwopgave, de opwaardering van de N35, de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort en klimaat- en energieopgaven. Dat biedt kansen voor de toekomst. In een ontwikkelvisie leggen we spelregels voor nieuwe ontwikkelingen vast. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. Adviesbureau Land-id helpt bij het opstellen van de visie. De kerngroep, bestaande uit inwoners en ambtenaren, begeleidt het proces.

Ga voor meer informatie naar www.raalte.nl/dorpsrand-heino-n35.