(Plaag)dieren / Ongedierte /Dode dieren

Plaagdieren

Overlast van plaagdieren (konijnen, mollen, ratten, muizen, roeken, kraaien, steenmarter en wespen) wordt alleen bestreden in de openbare ruimte. Voor overlast van plaagdieren op eigen terrein kunt u een particulier bestrijdingsbedrijf inschakelen.

Meldingsformulier

Heeft u overlast van plaagdieren in de openbare ruimte? Dan kunt u dit melden via Meldpunt Openbare Ruimte

Bijen

Heeft u overlast van een bijenzwerm. Dan kunt u contact opnemen met de de Sallandse Bijenvereniging st. Imelda in Raalte. De imkers van de bijenvereniging zijn bereid de zwerm bijen te scheppen.

Heeft u een dood of gewond dier aangetroffen op de weg? Meld dit bij de dierenambulance. Zij zorgen ervoor dat het dier opgehaald wordt. Wanneer u zelf met een dier naar de dierenarts gaat, dan zijn de kosten voor eigen rekening. 

Dode vogels en vissen in waterpartijen kunt u melden bij  Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Overlast eikenprocessierups? Informatie hierover kunt u vinden op de pagina over de eikenprocessierups.

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.