(Plaag)dieren / Ongedierte /Dode dieren

Plaagdieren

Overlast van plaagdieren (bijen, konijnen, mollen, ratten, muizen, roeken, kraaien, steenmarter en wespen) wordt alleen bestreden in de openbare ruimte. Voor overlast van plaagdieren op eigen terrein kunt u een particulier bestrijdingsbedrijf inschakelen.

Meldingsformulier

Heeft u overlast van plaagdieren in de openbare ruimte? Dan kunt u dit melden via Meldpunt Openbare Ruimte

Heeft u een dood dier op de weg of in de openbare ruimte gevonden? Meld dit bij de dierenambulance.

Dode vogels en vissen in waterpartijen kunt u melden bij  Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Overlast eikenprocessierups? Informatie over de bestrijding van de eikenprocessierups binnen de gemeente Raalte kunt u vinden onze website.

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.