youth-child iconPeuterwerk

Het peuterwerk is bestemd voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Tijdens het peuterwerk wordt de ontwikkeling van het kind spelenderwijs gestimuleerd, zodat het kind een goede start op de basisschool kan maken. De gemeente subsidieert de kinderopvangorganisaties voor het peuterwerk en heeft (kwaliteits)regels opgesteld.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Bij de meeste kinderopvangorganisaties die peuterwerk aanbieden wordt ook Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden. VVE houdt in dat kinderen van 2,5 tot 6 jaar een extra steuntje in de rug krijgen om zich beter te ontwikkelen om zo een goede start op de basisschool te kunnen maken. Het gaat bijvoorbeeld om extra begeleiding en aandacht voor taal.

VVE-indicatie

De jeugdarts van het consultatiebureau beoordeelt of het kind in aanmerking komt voor VVE en geeft dan een VVE-indicatie af. Met deze indicatie kan het kind gebruikmaken van een VVE-plaats en mag extra uren naar het peuterwerk.

Het peuterwerk in de gemeente Raalte wordt aangeboden door:

De meeste hierboven genoemd instellingen bieden naast peuterwerk ook 'voorschoolse educatie' voor kinderen met een indicatie van de jeugdarts van het consultatiebureau.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via