destination-plan iconPeilbuizen langs het Overijssels kanaal

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) maakt plannen om het Overijssels kanaal tussen Deventer en Raalte opnieuw in te richten, zodat het voldoet aan Europese en landelijke regelgeving. Het Overijssels kanaal is belangrijk voor het aan- en afvoeren van water. Daarom streven we hier naar een duurzame en toekomstbestendige inrichting voor onder andere de landbouw en natuur. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en verbeteren we de waterkwaliteit.

Voorbereidende onderzoeken

Om te monitoren hoe de grondwaterpeilen reageren in de omgeving van het kanaal, voor, tijdens en na baggerwerkzaamheden, plaatsen we op verschillende plekken peilbuizen. Een peilbuis is een buis van een paar meter lang. Die plaatsen we in de bodem. Door een filter kan het grondwater in de buis lopen. Zo meten we de stand van het grondwater en krijgen we extra informatie. We baggeren het Overijssels kanaal om te zorgen dat het water diep genoeg blijft, en voor een goede aan- en afvoer van het water.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Paul Penning via paulpenning@wdodelta.nl of via 088 – 233 1200. Of kijk even op wdodelta.nl/overijsselskanaal

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via