living-household iconOvertreding melden

Vermoed je dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd? Denk bijvoorbeeld aan bouwen zonder vergunning, stook- en geluidsoverlast of het illegaal kappen van een boom. Dan kun je een melding maken. 

Meldingen geven inzicht

De melding geeft ons een beeld van de aard en omvang van de overtreding of eventuele overlast die je hebt. Aan de hand van ingediende meldingen kan de gemeente gerichter optreden. We kunnen bijvoorbeeld de boa’s vragen om wat vaker langs een locatie te gaan.

Meest gestelde vragen en antwoorden over woon- en leefomgeving

In mijn buurt wordt hondenpoep niet opgeruimd. Wat kan ik doen?

Hondenpoep op straat is een grote ergernis. Het laten liggen van hondenpoep is verboden. Degene die de hond(en) uitlaat moet zelf de hondenpoep opruimen. De gemeente ruimt geen hondenpoep op. Ervaar je overlast? Vaak kun je ook zelf iets doen. Wij raden aan om eerst in gesprek te gaan met de eigenaar van de hond. Zo zorgen we samen voor een schone leefomgeving.

Helpt dit niet? Dan kun je een overtreding melden. Alle meldingen worden verzameld en handhavers krijgen hierdoor een duidelijk beeld waar regelmatig overtredingen plaatsvinden. Ze kunnen hun handhavingsactiviteiten hierop afstemmen.

Hondenpoepbakken

Doordat de gemeente Raalte heeft besloten om geen hondenbelasting te heffen, heeft zij geen financiële middelen beschikbaar om voorzieningen m.b.t. honden(poep) te plaatsen en te onderhouden.

Ik vermoed dat er zonder een vergunning een boom is gekapt, wat kan ik doen?

Vermoed je dat er een boom is gekapt zonder vergunning? Dan kun je een overtreding melden.

Tip: je kunt online inzien voor welke bomen een kapvergunning is verleend. Dit kan via de officiële bekendmakingen. Kom je er niet uit? Dan kijken wij graag met je mee. Je kunt ons bereiken op 0572 - 347 799.

Er wordt in mijn buurt op het gras, de stoep of voor een uitrit geparkeerd. Mag dat?

Nee, op het gras, de stoep of voor een uitrit parkeren mag niet. Ervaar je overlast? Vaak kun je ook zelf iets doen. Wij raden aan om eerst in gesprek te gaan met de veroorzaker van het probleem. Is er structureel parkeeroverlast waarbij een doorgang belemmerd wordt of er gevaarlijke situaties ontstaan? Maak dan een verkeersmelding bij de gemeente.

De politie en de BOA zijn bevoegd om mensen te bekeuren.

Ik ervaar stankoverlast, wat kan ik doen?

Zorgen de buren voor overlast door bijvoorbeeld lawaai of stank? Probeer er dan altijd eerst samen uit te komen. Laat je buren weten dat je overlast ervaart en zoek samen naar een oplossing. Lost een gesprek de problemen niet op? Dan kun je een overtreding melden bij de gemeente.

Is er sprake van spoed? Maak dan een melding bij de politie. Dit kan via 0900-8844.

Wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf? Maak dan een melding bij Meldpunt Milieu (088 - 52 51 050 (ook buiten kantoortijden).

Waar kan ik milieuklachten melden?

Voor ernstige milieuklachten kun je terecht bij Meldpunt Milieu van provincie Overijssel. Je kunt onder andere de volgende zaken melden:

 • overlast van een bedrijf
 • klachten over zwemwaterkwaliteit, veiligheid of hygiëne
 • een situatie met stank- of geluidsoverlast
 • overlast van een weg of waterweg
 • illegale afvaldump of houtkap

Je kunt een milieuklacht maken via Meldpunt Milieu of bellen naar telefoonnummer 088 - 52 51 050 (ook buiten kantoortijden).

Over Meldpunt Milieu

Het Meldpunt Milieu is onderdeel van de Omgevingsdienst IJsselland. Het Meldpunt Milieu is een gezamenlijke wachtdienst, die buiten kantoortijd bereikbaar is voor ernstige milieuoverlast en calamiteiten bij bedrijven. Het werkgebied omvat de gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle.

Ik wil bezwaar maken tegen een uitgeschreven boete, wat moet doen?

Er zijn twee mogelijkheden om bezwaar te maken tegen een uitgeschreven boete.

 • Ben je van mening dat de boete onterecht is opgelegd, dan kun je contact opnemen met Toezicht en Handhaving Deventer en jouw zienswijze kenbaar maken. Dit kan alleen als het een recente boete betreft die nog niet in de transactiemodule van het CJIB is verwerkt.

  Toezicht en Handhaving Deventer is bereikbaar op;
 • Je wacht op het schikkingsvoorstel van het CJIB. Op het schikkingsvoorstel staat aangegeven wat je moet doen als je het niet eens bent met de boete. Je hebt dan 6 weken de tijd om hierop schriftelijk te reageren.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via