Overlegstructuren

De burgemeester is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Hij werkt daarin nauw samen met politie en justitie. Ook de samenwerking met de andere burgemeesters uit de regio is van groot belang.

Lokale driehoeksoverleg

De burgemeester van Raalte neemt deel aan de lokale driehoek. Dit is een overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie, officier van justitie, is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving (opsporing en vervolging van strafbare feiten). De handhaving van de openbare orde en hulpverlening is de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Deze opsplitsing in het gezag van de politie zorgt ervoor dat afstemming nodig. De lokale driehoek zorgt voor deze afstemming, maar ook voor algemeen overleg en beleidsbepaling.