Overige meldingen

Afval

U kunt een melding maken over:

 • Gedumpt afval: alle afval dat in of langs de berm wordt aangetroffen.
 • Gemeentelijke afvalbakken
 • Afval rondom verzamelcontainers
 • Zwerfafval

Het legen van de afvalbakken wordt volgens planning uitgevoerd. Wilt u iets melden over de afvalcontainers van de ROVA? Dan kan rechtstreeks via ROVA.

U kunt een melding maken via Meldpunt Openbare Ruimte.

Banken, bakken en palen

U kunt een melding maken over

 • Banken
 • Afvalbakken
 • Verkeersborden, straatnaam- en bewegwijzeringsborden
 • Paaltjes en hekjes

U kunt een melding maken via Meldpunt Openbare Ruimte.

Hondenpoep

Als u overmatig overlast ervaart, kunt u dit melden.

U kunt een melding maken via Meldpunt Openbare Ruimte.

Dieren en ongedierte

Plaagdieren

Overlast van plaagdieren (konijnen, mollen, ratten, muizen, roeken, kraaien, steenmarter en wespen) wordt alleen bestreden in de openbare ruimte. Voor overlast van plaagdieren op eigen terrein kunt u een particulier bestrijdingsbedrijf inschakelen.

Bijen

Heeft u overlast van een bijenzwerm. Dan kunt u contact opnemen met de Sallandse Bijenvereniging st. Imelda in Raalte. De imkers van de bijenvereniging zijn bereid de zwerm bijen te scheppen.

Verkeer en parkeren

U kunt hier een melding maken via Meldpunt Openbare Ruimte over parkeerhinder en de parkeergarage Het Schip. Bij spoed kunt u bellen met 0572 347 799. Buiten kantoortijden wordt u doorverbonden met de storingsdienst.

Voor overige vragen, opmerking en meldingen kunt u terecht op de informatiepagina over verkeer. Daar vindt u ook een overzicht met veel gestelde vragen.

Sportvelden en speelplekken

Schade aan sportvelden, meubilair of verlichting kunt u doorgeven.

Speeltoestellen worden jaarlijks geïnspecteerd. Aangetroffen gebreken worden hersteld. Tussentijdse schade kunt u doorgeven.

U kunt een melding maken via Meldpunt Openbare Ruimte

Begraafplaatsen

Het groen op de begraafplaatsen wordt door de gemeente onderhouden. Verzakkingen naast grafmonumenten worden aangevuld. Meldingen over deze zaken kunt u doorgeven.

U kunt een melding maken via Meldpunt Openbare Ruimte

Bouwen en milieu

U kunt een melding maken over

 • Bodem-, water-, en luchtverontreiniging
 • Geluidsoverlast
 • Lozing afvalstoffen
 • Melding illegale bouw
 • Stankoverlast

U kunt een melding maken via Meldpunt Openbare Ruimte

Openbare gebouwen

Schade aan gemeentelijke gebouwen, zoals kapotte ruiten en graffiti kunt u melden.

U kunt een melding maken via Meldpunt Openbare Ruimte