Overige meldingen

(Plaag)dieren

Overlast van plaagdieren (konijnen, mollen, ratten, muizen, roeken, kraaien, steenmarter en wespen) wordt alleen bestreden in de openbare ruimte. Voor overlast van plaagdieren op eigen terrein kunt u een particulier bestrijdingsbedrijf inschakelen.

Meldingsformulier

Heeft u overlast van plaagdieren in de openbare ruimte? Dan kunt u dit melden via Meldpunt Openbare Ruimte

Bijen

Heeft u overlast van een bijenzwerm. Dan kunt u contact opnemen met de Sallandse Bijenvereniging st. Imelda in Raalte. De imkers van de bijenvereniging zijn bereid de zwerm bijen te scheppen.

Dode of gewonde dieren

Heeft u een dood of gewond dier aangetroffen op de weg? Meld dit bij de dierenambulance. Zij zorgen ervoor dat het dier opgehaald wordt. Wanneer u zelf met een dier naar de dierenarts gaat, dan zijn de kosten voor eigen rekening. 

Dode vogels en vissen in waterpartijen kunt u melden bij  Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Verkeer / Parkeren

Verkeersonveilige situaties

Heeft u hulp nodig bij de aanpak van verkeersonveilige situaties, dan kunt u terecht bij het Meldpunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland. 

Wegwerkzaamheden

De planning van tijdelijke afsluitingen of hinder door werkzaamheden of evenementen kunt u vinden op wegwerkmeldingen.

Heeft u een andere melding over verkeer of parkeren dan kunt u dit doorgeven.

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.

Speelplaatsen

Speeltoestellen worden jaarlijks geïnspecteerd. Aangetroffen gebreken worden hersteld. Tussentijdse schade kunt u doorgeven.

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.

Sportvelden

Schade aan velden, meubilair of verlichting kunt u doorgeven.

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.

Begraafplaatsen

Het groen op de begraafplaatsen wordt door de gemeente onderhouden. Verzakkingen naast grafmonumenten worden aangevuld. Meldingen over deze zaken kunt u doorgeven.

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.

(Ge)bouwen en milieu

Schade aan gemeentelijke gebouwen, zoals kapotte ruiten, graffiti enz. kunt u melden.

Evenals:

  • Bodem-, water-, en luchtverontreiniging
  • Geluidsoverlast
  • Lozing afvalstoffen
  • Melding illegale bouw
  • Stankoverlast
  • Overig Bouwen en Milieu

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.