Overig

Schade aan gemeentelijke gebouwen, zoals kapotte ruiten, graffiti enz. kunt u melden.

Evenals:

  • Bodem-, water-, en luchtverontreiniging
  • Geluidsoverlast
  • Lozing afvalstoffen
  • Melding illegale bouw
  • Stankoverlast
  • Overig Bouwen en Milieu

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.

Inwoners

Buiten kantoortijd kunt u contact opnemen met het MeldPunt Milieu indien u ernstige milieuoverlast ervaart, die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag. Telefoon 0570 568 007.

(Het gaat om ernstige overlast binnen het werkgebied van de RUD IJsselland. Dit werkgebied omvat de gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle.)

Bedrijven

Als op uw bedrijf een ‘Ongewoon Voorval’ plaats vindt, dan moet u dit zo snel mogelijk melden bij het bevoegd gezag. Buiten kantoortijd kunt u dit melden bij MeldPunt Milieu, telefoon 0570 568 007.

Buiten kantoortijd is op werkdagen van 17.00 uur tot 08.00 uur en de weekenden.

Binnen kantoortijd kunt u direct contact opnemen met de gemeente Raalte en dus niet met het MeldPunt Milieu.

Verkeersonveilige situaties

Heeft u hulp nodig bij de aanpak van verkeersonveilige situaties, dan kunt u terecht bij het Meldpunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland. 

Wegwerkzaamheden

De planning van tijdelijke afsluitingen of hinder door werkzaamheden of evenementen kunt u vinden op wegwerkmeldingen.

Heeft u een andere melding over verkeer of parkeren dan kunt u dit doorgeven.

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.

Speeltoestellen worden jaarlijks geïnspecteerd. Aangetroffen gebreken worden hersteld. Tussentijdse schade kunt u doorgeven.

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.

Schade aan velden, meubilair of verlichting kunt u doorgeven.

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.

Het groen op de begraafplaatsen wordt door de gemeente onderhouden. Verzakkingen naast grafmonumenten worden aangevuld. Meldingen over deze zaken kunt u doorgeven.

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.