Over Raalte

De gemeente Raalte is het boeiende en bruisende hart van Salland, waar gastvrijheid, historische dorpen, landgoederen en boerderijen het beeld bepalen. De huidige gemeente Raalte bestaat sinds 1 januari 2001 toen bij een gemeentelijke herindeling de voormalige gemeenten Raalte en Heino zijn samengevoegd. Raalte bestaat nu uit negen levendige kernen met ongeveer 37.000 inwoners. Het totale grondgebied bestrijkt zo’n 17.000 hectare, gelegen in een afwisselend landschap. Van het agrarische platteland tot historische landgoederen, natuur en de heuvels van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Daar zijn we trots op en dat blijven we ontwikkelen.

Landschap

De gemeente Raalte ligt in het centrum van Salland, met zijn typerende coulisselandschap op de zandgronden. De agrarische bedrijven in Salland combineren vaak veeteelt en akkerbouw. Kenmerkend voor Salland zijn ook de talrijke landgoederen met kastelen en havezaten.

Grondgebied

In het noorden grenst de gemeente Raalte aan de gemeenten Zwolle en Dalfsen, in het oosten aan Ommen, Hellendoorn en Rijssen-Holten. Aan de zuidzijde ligt Deventer, en de gemeente Olst-Wijhe ligt ten westen van de gemeente Raalte.

Voorzieningen

Raalte is een veelzijdige gemeente met een groot aantal voorzieningen op maatschappelijk, economisch, cultureel en dienstverlenend gebied die ten goede komen aan de gehele regio. De aanwezigheid van het voortgezet onderwijs, een theater en een polikliniek zijn daar voorbeelden van. Ook op het gebied van wonen, werken en winkelen zijn er talrijke mogelijkheden in Raalte en in de omliggende dorpen.

Mentaliteit

In de hele gemeente Raalte is de Sallandse mentaliteit van de bevolking herkenbaar. De Sallander kijkt graag eerst de kat uit de boom, maar heeft ook een Bourgondische inslag. De vele feesten en kermissen zijn daar het bewijs van. Sallanders vallen op door hun vriendelijkheid, belangstellendheid en een nuchtere kijk op zaken. De grote saamhorigheid in de gemeente Raalte komt tot uitdrukking in het bruisende verenigingsleven van alle dorpen.