Organogram

Organogram

Uitleg organogram

De organisatie van de gemeente Raalte bestaat uit verschillende domeinen, welke elkaar kunnen overlappen.

  • Dit is ten eerste het domein Ruimte waar het ontwikkelen van de fysieke leefomgeving centraal staat.
  • In het domein Sociaal staat het welbevinden van inwoners centraal.
  • Het domein Publiek is voor veel mensen het eerste aanspreekpunt van de gemeente.
  • Het domein beheer staat voor het kwalitatief onderhouden van de leefomgeving.
  • Het domein Samenleving werkt samen met allerlei partijen aan het mogelijk maken van ideeën uit de samenleving die niet direct in een van de andere domeinen passen.
  • Het domein bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie met advisering op het gebied van financiën, juridisch, HR, communicatie en inkoop.
  • Tot slot richten de generalisten zich op gemeentebrede opgaven die vaak tijdelijk van aard zijn.