Opvang voor asielzoekers

Begin dit jaar is de Spreidingswet ingegaan. Dat betekent dat elke gemeente in Nederland asielzoekers moet opvangen. Dat is hard nodig, want er zijn veel te weinig plekken. De wet zorgt voor meer opvangplekken en een betere verdeling over het land. De gemeente Raalte vindt het belangrijk om mensen in nood te helpen en haar verantwoordelijkheid hierin te pakken. 

Denk jij met ons mee?
We moeten voor 233 opvangplekken zorgen. We kijken graag samen hoe we daar het beste invulling aan kunnen geven. Welke locaties zijn geschikt en beschikbaar? En wat vinden we daarbij belangrijk? Als gemeente zijn we zelf op zoek naar locaties, maar we roepen iedereen op om mee te denken. Ken jij een locatie die hiervoor geschikt en beschikbaar is (eventueel op korte termijn)? Laat het ons weten via vluchtelingen@raalte.nl. We gaan graag het gesprek aan, want samen weten en kunnen we meer.   

Zoektocht naar locaties 

We denken aan 1, 2 of 3 verschillende locaties voor minimaal 50 personen en voor meerdere jaren. We vinden het belangrijk om te doen wat nodig is, maar wel passend bij de omvang van het dorp. Daarbij kijken we ook naar wat er de afgelopen jaren al gedaan is aan opvang van asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Zo vingen en vangen Heeten, Nieuw Heeten, Heino, Laag Zuthem en Raalte al mensen op. 

Hoe verder? 

De komende periode onderzoeken we de mogelijkheden. Zit er een kansrijke locatie bij? Dan gaan we zo snel mogelijk met omwonenden in gesprek. Gezien de urgentie kan dit al op korte termijn zijn, maar dat mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Duidelijke en open communicatie staat voorop. Daarnaast werken we aan een handelingskader voor de vluchtelingenopgave voor lange termijn.  

Februari 2024

De spreidingswet treedt in werking. 

Elke gemeente is verplicht om asielzoekers op te vangen. De wet moet voor meer opvangplekken en een betere verdeling in het land zorgen.

April 2024

Hoe gaat de gemeente Raalte met deze opgave om?

De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en wethouders kaders mee.

Mei 2024

De gemeente start zoektocht naar geschikte locaties.

De samenleving wordt opgeroepen om mee te denken over concrete locaties.

Mei - september 2024

De zoektocht loopt en er vinden gesprekken met eigenaren plaats.

Zit er een kansrijke locatie bij? Da gaat de gemeente zo snel mogelijk met omwonenden in gesprek.

September 2024

Elke gemeente heeft een eigen asielopgave.

Die is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Voor 1 oktober moet duidelijk zijn hoe de gemeenten in Overijssel de opgave gezamenlijk invullen. 

December 2024

Alle provincies leveren hun plan in bij de minister.

Hij beoordeelt de plannen voor het einde van het jaar.

Juli 2025

Op 1 juli 2025 moeten de opvanglocaties in gebruik zijn.

Omwonenden worden bij het hele proces nauw betrokken. 

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Heb of ken jij een mogelijke locatie? Stuur ons een mail via vluchtelingen@raalte.nl.  

Veel gestelde vragen

Asielzoekers zijn mensen die hun thuisland ontvluchten en bescherming aanvragen in een nieuw land. Het grootste deel komt uit Syrië, Turkije, Jemen en Eritrea.

Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft, wordt het een statushouder. Hij of zij gaat dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving.

Begin dit jaar is de Spreidingswet ingegaan. Dat betekent dat elke gemeente in Nederland asielzoekers moet opvangen. Dat is hard nodig, want er zijn veel te weinig plekken. De wet zorgt voor meer opvangplekken en een betere verdeling over het land. De gemeente Raalte vindt het belangrijk om mensen in nood te helpen en haar verantwoordelijkheid hierin te pakken.

We moeten voor 233 opvangplekken zorgen.

We denken aan één, twee of drie verschillende locaties voor minimaal 50 personen en voor meerdere jaren. We vinden het belangrijk om te doen wat nodig is, maar wel passend bij de omvang van het dorp.

Dit hangt af van het aantal opvanglocaties die de gemeente uiteindelijk kan realiseren.  

Waar kan ik terecht met vragen? Bij vragen, opmerkingen of suggesties kun je mailen naar vluchtelingen@raalte.nl