Onderzoek naar toekomst sporthal Hoogerheyne in Heino afgerond

11 juli 2023
Algemeen

Hoe ziet de toekomst van sporthal Hoogerheyne in Heino eruit? Om die vraag te beantwoorden hebben de gemeente Raalte en eigenaar Stichting Sportbelangen Heino (SSH) een onderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat nieuwbouw én renovatie haalbare scenario’s zijn.

Wethouder Gerria Toeter: ”De sporthal in Heino wordt goed onderhouden en veel gebruikt, maar is verouderd. We vinden het belangrijk dat het dorp ook in de toekomst kan blijven beschikken over een sporthal en kijken daarom naar een lange termijn oplossing.” Marcel Jansen van SSH: “Er ligt nu een goed onderbouwd onderzoek met twee haalbare scenario’s, inclusief benodigde investeringen en verduurzaming. Dit bespreken we de komende maanden met de stakeholders en komen zo samen tot één voorkeursscenario.” Het is straks aan de gemeenteraad om een besluit te nemen.

Renovatie of nieuwbouw

Het onderzoek is uitgevoerd door een extern adviesbureau. Zij hebben input opgehaald bij het Stichting Sportbelangen Heino, de huidige gebruikers (o.a. verenigingen en onderwijs) en externe partners (o.a. plaatselijk belangen, fysiotherapeuten en Sportbedrijf Raalte). Uit het onderzoeksrapport blijkt dat naast nieuwbouw ook renovatie een haalbaar scenario is. De technische staat van het gebouw leent zich ervoor om de komende 10 tot 15 jaar vooruit te kunnen. Bij renovatie wordt het gebouw ook verduurzaamd.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via