Onderzoek naar toekomst sporthal Hoogerheyne in Heino

13 oktober 2022
Algemeen

Sporthal Hoogerheyne in Heino wordt veel gebruikt, maar is verouderd. Een extern onderzoek moet duidelijk maken wat de beste oplossing voor de toekomst is. Renovatie of nieuwbouw. De gemeente Raalte en eigenaar Stichting Sportbelangen Heino (SSH) laten het onderzoek samen uitvoeren.

Wethouder Gerria Toeter: “Het is belangrijk dat Heino kan beschikken over een goede en betaalbare sporthal, ook in de toekomst. Daarom denken we vast na over een lange termijnoplossing. Dit doen we samen met Stichting Sportbelangen Heino, gebruikers van de sporthal en andere betrokkenen uit het dorp.”

Marcel Jansen van SSH: “Het onderzoek brengt onder andere het huidige gebruik en de toekomstige sportbehoefte van Heino in kaart. Daarnaast inventariseren we welke andere maatschappelijke functies mogelijk zijn. Daaruit volgen een aantal scenario’s. Deze presenteren we in het najaar aan alle betrokkenen. Het meest haalbare scenario werken we verder uit in een toekomstvisie.”

De gemeente Raalte en Stichting Sportbelangen Heino verwachten in het eerste kwartaal van 2023 een besluit te nemen over de toekomst van de sporthal.

Convenant

Stichting Sportbelangen Heino is sinds 2018 eigenaar en exploitant van de sporthal. In een convenant met de gemeente Raalte zijn een aantal doelen voor de sporthal afgesproken, waaronder het opstellen van een toekomstvisie die past binnen de ontwikkelingen in Heino.