Preventieve logopedie

Spreken en verstaan

Praten doen we elke dag, we kunnen er niet buiten. Bij het spreken wordt er gebruik gemaakt van adem, stembanden, tong, lippen, neus en kaken. Ook moet je goed kunnen horen, kunnen denken en begrijpen wat er gezegd wordt. Spreken lijkt misschien eenvoudig, maar er komt nog heel wat bij kijken. De taal en spraak zijn goed:

  • als je de goede woorden gebruikt om te zeggen wat je denkt
  • als anderen je kunnen verstaan en begrijpen
  • als je de klanken goed uitspreekt
  • als je vloeiend spreekt (niet stotterend of haperend)
  • als je stem helder klinkt.

Wat doet de preventieve logopedist

Vanaf het schooljaar 2019-2020 observeert en screent de logopedist kinderen op de peuteropvang en basisscholen op verzoek van de ouder, pedagogisch medewerker of leerkracht. Dit gebeurt uiteraard altijd na toestemming van de ouder(s). Het doel is dat kinderen op de basisschool een goede start kunnen maken en niet met een achterstand op het gebied van spraak of taal beginnen. Als uit de observatie en/of screening blijkt dat er problemen zijn met spraak of taal, dan kan worden doorverwezen voor een behandeling. Soms zijn tips en adviezen voor thuis ook voldoende.

Jaarverslag

Ieder schooljaar maakt de schoollogopedist eenĀ jaarverslag.