Peuterwerk

Het peuterwerk is bestemd voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Tijdens het peuterwerk wordt de ontwikkeling van uw kind spelenderwijs gestimuleerd, zodat uw kind een goede start op de basisschool kan maken. De gemeente subsidieert de kinderopvangorganisaties voor het peuterwerk en heeft (kwaliteits)regels opgesteld.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Bij de meeste kinderopvangorganisaties die peuterwerk aanbieden wordt ook Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden. VVE houdt in dat kinderen van 2,5 tot 6 jaar een extra steuntje in de rug krijgen om zich beter te ontwikkelen om zo een goede start op de basisschool te kunnen maken. Het gaat bijvoorbeeld om extra begeleiding en aandacht voor taal.

VVE-indicatie

De jeugdarts van het consultatiebureau beoordeelt of uw kind in aanmerking komt voor VVE en geeft dan een VVE-indicatie af. Met deze indicatie kan uw kind gebruikmaken van een VVE-plaats en mag uw kind extra uren naar het peuterwerk.

Het peuterwerk in de gemeente Raalte wordt aangeboden door:

De meeste hierboven genoemd instellingen bieden naast peuterwerk ook 'voorschoolse educatie' voor kinderen met een indicatie van de jeugdarts van het consultatiebureau.