Kinderopvang

Werken uw partner en u allebei, en heeft u daarom kinderopvang nodig? De gemeente kan u financieel ondersteunen bij de opvang van uw kinderen. Denk hierbij aan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastouder. De organisatie waar u uw kind naartoe brengt moet dan wel ingeschreven staan bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Eén Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Sinds 2010 is er één landelijk register kinderopvang. Het register zorgt niet alleen voor meer professionaliteit, maar helpt ook andere diensten, zoals de Belastingdienst, om misbruik te voorkomen. Ook de gemeente Raalte heeft organisaties voor kinderopvang in het landelijk register ingeschreven. Het LRK is voor iedereen in te zien.

Kwaliteitseisen

In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. U heeft per 2011 alleen recht op een kinderopvangtoeslag als u gebruik maakt van een organisatie voor kinderopvang die in het LRK geregistreerd staat. Meer informatie en alle adressen van geregistreerde organisaties en gastouders vindt u op de website Landelijk Register Kinderopvang.

Eisen gastouderopvang

Maakt u gebruik van gastouderopvang en wilt u hiervoor een kinderopvangtoeslag ontvangen? Dan moet uw gastouder wel aan de kwaliteitseisen voldoen én in het Landelijk Register Kinderopvang zijn opgenomen. Uw gastouder moet via een geregistreerd gastouderbureau een aanvraag tot registratie doen bij de gemeente.

Kinderopvanginstellingen

In de gemeente Raalte is een goed aanbod van kinderopvang, naschoolse opvang en gastouderopvang.