Onderwijs, werk en inkomen (programma 3 roalter akkoord)

Veel mensen in Nederland hebben het ‘goed’. Ze hebben een baan, inkomen, sociale contacten en voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd, weerbaar en beschermd. Voor een beperktere groep mensen is dat helaas niet het geval, ook in onze gemeente. Tegen hun zin en vaak buiten hun macht worden ze geconfronteerd met werkloosheid, gezondheids- en sociale problemen. Veelal ook met onbenutte talenten, kwetsbaarheid in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Regelmatig zijn het problemen die niet op zichzelf staan, maar met elkaar samenhangend de levensloop van mensen bepalen. De aanwezigheid van dergelijke problemen vraagt voortdurende aandacht. Hierbij wordt het volgen en afronden van een goede opleiding steeds meer een randvoorwaarde voor het mee kunnen komen in de samenleving.

Dit zijn de ambities voor onze gemeente:

De komende periode zetten we in op de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Daarom investeren we lokaal in een goede samenwerking met onderwijsinstellingen als het Carmelcollege en Landstede. Maar ook regionaal door een goede samenwerking met Hogeschool Windesheim, Deltion College en Saxion. We hebben de ambitie om het aantal mensen met problematische schulden en sociaal isolement verder terug te dringen. In elke kern moet een basisschool open blijven en zo nodig zijn we bereid hiervoor extra budget te prioriteren.

Dit gaan we doen om onze ambities waar te maken:

  • We stimuleren initiatieven die ontmoetingen tussen onderwijs en bedrijfsleven en nieuwe vormen van onderwijs in technische- bouw- en installatieberoepen tot stand brengen
  • De Stichting Werk Raalte ontwikkelt zich door tot een leer- werkbedrijf voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Er blijft een vangnet voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
  • We blijven preventief bezig om laaggeletterdheid tegen te gaan
  • Er is een sluitend systeem van schuldhulpverlening, waarbij de oorzaak van de schuld wordt aangepakt