Ondersteuningsverklaring bij GR-verkiezingen

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 vindt op 31 januari 2022 de kandidaatstelling plaats. Dat is de dag waarop politieke partijen de kandidaten voor de verkiezingen bij de gemeente moeten inleveren. Partijen die nu niet in de gemeenteraad zitten moeten daarbij ook voldoende ondersteuningsverklaringen inleveren. In de gemeente Raalte gaat het om 20 verklaringen per partij.

Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezingen ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis. Hij/zij moet daarbij een identiteitsbewijs laten zien. Kiesgerechtigden kunnen vanaf 3 januari 2022 een ondersteuningsverklaring afleggen, tot op de dag van kandidaatstelling zelf.

Wanneer zijn ondersteuningsverklaringen nodig?

Partijen moeten op de dag van kandidaatstelling ondersteuningsverklaringen inleveren als zij:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing, of
  • bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetel(s) hebben behaald, of
  • als ze deelnemen met een blanco lijst (zonder geregistreerde aanduiding).

Partijen die al in de gemeenteraad zitten hoeven dus geen ondersteuningsverklaringen in te leveren.

Wie mag een ondersteuningsverklaring tekenen?

Ondersteuningsverklaringen (model H4) kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen die gemeente Raalte als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. Zie verder Kieswet art. H4.

Hoe kan een ondersteuningsverklaring worden getekend?

Een ondersteuningsverklaring bevat de naam van de politieke partij (niet bij een blanco lijst) en de namen van de kandidaten op de lijst. Dat wordt opgesteld door de politieke partij; die vult onderdeel 1, 2 en 3 in. Met een ingevulde ondersteuningsverklaring moet een kiezer naar het gemeentehuis toegaan en daar in het bijzijn van een medewerker onderdeel 4 invullen en de verklaring ondertekenen. De medewerker zal controleren of de verklaring volgens de regels is en deze dan namens de burgemeester accorderen.

Afspraak maken voor afleggen verklaring

Wilt u een ondersteuningsverklaring afleggen? Maak dan een afspraak door te bellen naar 0572 347 799 of door online een afspraak te maken op afspraken.raalte.nl/internetafspraken. U vindt de openingstijden van het gemeentehuis onderaan deze pagina.