Ondersteuning (Wmo), werk en jeugd in Raalte

Kr8 van Raalte

Kr8 van Raalte betekent dat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen in onze samenleving. Kr8 kiest voor een aanpak waarbij we aansluiten bij de kracht van de samenleving, de inwoner en de professionals. Kr8 van Raalte staat voor samen denken en samen doen. Meebeslissen waar mogelijk is het uitgangspunt.

Ondersteuning (Wmo)

We zorgen er samen voor dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving.

Ondersteuning thuis

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | Sociaal loket | Huishoudelijke hulp | Begeleiding | Maatschappelijke opvang en beschermd wonen | Ondersteuning regelen | Eigen bijdrage en zorgkostenParkeren

Mantelzorgers en vrijwilligers

Bent u mantelzorger? | Vrijwilligerswerk | Actieplan mantelzorgondersteuning

Gezondheid en welzijn

Kr8vanRaalte | Raalte Gezond | Welzijn en ontmoeting | Hulplijnen en meldpunten

Jeugd

Opgroeien en opvoeden is leuk, uitdagend en soms spannend of ontroerend, maar ook wel eens teveel of te moeilijk om alleen te doen. 

Opvoeden en opgroeien

Centrum voor Jeugd en Gezin: vragen over opvoeden en opgroeien | Jeugdgezondheidszorg

Jeugdhulp

Jeugdhulp in Raalte | Zijn er zorgen? | Hulplijnen en meldpunten jeugd