Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Maatschappelijke opvang

Heeft u geen huis of dreigt u dakloos te worden? Dan kunt u gebruik maken van maatschappelijke opvang. De maatschappelijke opvang biedt tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd. De opvang kan ook zorg, begeleiding en praktische hulp bieden bij een crisis.

Hoe krijg ik maatschappelijke opvang?

Neem contact op Iris Zorg, die de maatschappelijke opvang verzorgt. Contactgegevens staan op de website van Iris Zorg.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met psychische problemen bijvoorbeeld een psychiatrische stoornis of autisme.

Er zijn diverse vormen van beschermd wonen, waarbij u zoveel mogelijk zelfstandig blijft. Daarbij krijgt u begeleiding naar meer zelfstandigheid en leert u om verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie.

Hoe krijg ik toegang tot beschermd wonen?

Neem contact op met het sociaal loket (0572) 34 77 99

Gemeente Deventer is als centrumgemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Raalte.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u bellen met het Sociaal Loket (0572) 34 77 99