Hulp in en aan huis

Het organiseren van het dagelijks leven en persoonlijke zaken kan soms lastig zijn. Het regelen van uw financiën, afspraken maken, het huishouden organiseren en het inrichten van de dag. Is het voor u lastig om uw dagelijks leven op orde te krijgen en te houden? Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u hier hulp bij krijgen.

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning?

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Meedoen aan de maatschappij is een belangrijk uitgangspunt hierbij.

Wat is hulp in en aan huis?

Hulp in en aan huis kan over veel dingen gaan. Bijvoorbeeld begeleiding of ondersteuning bij allerlei zaken om zelfstandig in uw eigen huis te kunnen blijven wonen. U kunt denken aan ondersteuning bij uw administratie, het organiseren van uw huishoudelijke taken en uitstapjes maken. De ondersteuning wordt aangepast aan uw situatie en varieert van lichte vormen (soms tijdelijk) tot meer gespecialiseerde ondersteuning.

Hoe werkt het?

U kunt met uw vraag terecht bij het Sociaal loket. De medewerkers van het Sociaal Loket kijken dan samen met u wat u nodig heeft.

Als u Hulp in en aan huis krijgt kunt u uit twee dingen kiezen:

  • U krijgt de ondersteuning een zorgaanbieder waar de gemeente een overeenkomst mee heeft. Een overzicht van alle gecontracteerde zorgaanbieders.
  • Of u kiest voor een Persoonsgebonden Budget. Hiermee kunt u zelf een zorgaanbieder uitkiezen. Voor het persoonsgebonden budget gelden voorwaarden. Deze leest u op de pagina met informatie over het PGB.

Voor Ondersteuning thuis betaalt u soms een eigen bijdrage. Hierover leest u meer op de pagina over de eigen bijdrage

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u bellen met het sociaal loket (0572) 34 77 99