Huiselijk Geweld

Huiselijk Geweld is geweld dat in de huiselijke kring plaatsvindt. Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld, zoals kindermishandeling en ouderenmishandeling. Dit kan zich op verschillende manieren uiten, denk aan lichamelijk geweld zoals schoppen en slaan, Psychisch geweld zoals vernederen en uitschelden, seksueel geweld of financiële uitbuiting. Als u vermoedens heeft van kinder- of ouderenmishandeling of huiselijk geweld kunt u bij Veilig Thuis een melding doen of advies krijgen.

Veilig Thuis

  • is een meldpunt voor gevallen of vermoedens van mishandeling of huiselijk geweld
  • geeft advies en informatie bij vermoedens van mishandeling of huiselijk geweld
  • onderzoekt of er sprake is van mishandeling of huiselijk geweld
  • schakelt hulpverlening in als dat nodig is
  • schakelt politie of de Raad voor de Kinderbescherming in
  • informeert u wat er met uw melding is gedaan.

U kunt 24 uur per dag (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis, via het landelijke nummer (0800) 2000.