Eigen bijdrage en zorgkosten

Eigen bijdrage

Voor Wmo ondersteuning betaalt u soms een eigen bijdrage. Voor jeugdhulp is er geen eigen bijdrage. 

Hoeveel bedraagt de eigen bijdrage?

Hoeveel u betaalt is afhankelijk van:

  • uw leeftijd
  • uw gezinssamenstelling
  • uw inkomen en vermogen (als u een indicatie hebt voor opvang of beschermd wonen)

De eigen bijdrage wordt door het CAK berekend. U krijgt hiervoor automatisch een factuur. Alvast zelf u eigen bijdrage berekenen? Met het rekenprogramma op de website van het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage zelf berekenen.

Extra kosten voor medische hulp

Mensen met een beperking of (chronische) ziekte maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Soms zijn de kosten aftrekbaar via de belastingen. Hoe u dit kunt doen, ziet u op de website van meerkosten.nl.

Collectieve zorgverzekering minima

De gemeente Raalte kent de regeling chronisch zieken en ouderen en biedt een collectieve zorgverzekering aan voor minima. 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u bellen met het sociaal loket (0572) 34 77 99