Dagbesteding

Wilt u uw dag nuttig invullen? En contact hebben met andere mensen?

Actief zijn, een regelmatig dagritme hebben en andere mensen ontmoeten is voor iedereen belangrijk. Voor mensen die niet kunnen werken of niet naar school kunnen gaan. Of voor mensen die zelf geen andere mogelijkheid hebben voor een fijne en zinvolle dagbesteding is er daarom dagbesteding. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u hier hulp bij krijgen.

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning?

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Meedoen aan de maatschappij is een belangrijk uitgangspunt hierbij.

Wat is dagbesteding?

Samen met een groep mensen ergens mee bezig zijn maakt dat u een zinvolle dagbesteding hebt. U ontmoet mensen en kunt ervaringen delen. Voorbeelden van dagbesteding zijn het verzorgen van dieren op een zorgboerderij, helpen in een winkel of knutselen met elkaar.

Dagbesteding is voor uzelf prettig, maar het kan ook belangrijk zijn voor een mantelzorger.

Als u als mantelzorger zorgt voor uw partner of een familielid en merkt dat dit erg zwaar wordt, is het prettig om dit een dag uit handen te geven.

Dagbesteding voor degene waar u voor zorgt kan dan een oplossing zijn. Uw partner of familielid heeft een fijne en zinvolle invulling van de dag in groepsverband en met goede ondersteuning, terwijl u als mantelzorger meer tijd heeft voor ontspanning. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd.

Voor meer informatie over mantelzorgondersteuning en respijtzorg kunt terecht op de pagina over mantelzorgondersteuning en respijtzorg.

Hoe werkt het?

U kunt met uw vraag terecht bij het sociaal loket. De medewerkers van het Sociaal Loket kijken dan samen met u wat u nodig heeft.

Als u dagbesteding krijgt kunt u uit twee dingen kiezen:

  • U krijgt dagbesteding bij een zorgaanbieder waar de gemeente een overeenkomst mee heeft. Een overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders.
  • Of u kiest voor een Persoonsgebonden Budget. Hiermee kunt u zelf een zorgaanbieder uitkiezen. Voor het persoonsgebonden budget gelden voorwaarden. Deze leest u op de pagina met informatie over het PGB.

Voor dagbesteding betaalt u een eigen bijdrage. Hierover leest u meer op de pagina over de eigen bijdrage.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u bellen met het Contactgegevens sociaal loket (0572) 34 77 99