Checklijst voor het keukentafelgesprek met de gemeente

Heeft u een gesprek over zorg of ondersteuning?

Heeft u een uitnodiging gekregen voor een gesprek over uw hulpvraag, zorg of ondersteuning?

Er wordt van u gevraagd om van te voren een persoonlijk KR8 plan in te vullen.

Met deze checklist bent u goed voorbereid.

U kunt iemand vragen om de checklist samen met u door te nemen en/of het persoonlijk plan samen met u in te vullen. Bijvoorbeeld iemand uit uw eigen omgeving die u goed kent. Of iemand van een professionele organisatie die u helpt om het gesprek goed voor te bereiden (een onafhankelijke ondersteuner). Dit is gratis.

U kunt hiervoor contact opnemen met

  • MEE IJsseloevers: T 088 633 0 633 (deskundigheid op het gebied van Licht Verstandelijke Beperking, bij Niet-Aangeboren Hersenletsel, Autisme Spectrum Stoornis of een fysieke (lichamelijke) beperking of een chronische ziekte)
  • Vriendendiensten Deventer: E: clo@vriendendienstendeventer.nl of T: 0570-600056 (bij psychiatrische problematiek)
  • Evenmens Raalte, mantelzorgondersteuning/vrijwillige thuiszorg info@evenmens.nl telefoon 0572 – 820997 of 06- 36 40 38 98.
  • Carinova mantelzorgondersteuning E: steunpuntmantelzorg@carinova.nl, telefoonnummer 0570-518185 (bij mantelzorgondersteuning)
  • De Kern T 0570 547 300 (bij alle overige situaties).

U mag ook altijd iemand meenemen naar het gesprek

Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn uit uw eigen omgeving, die u goed kent. Of een onafhankelijke ondersteuner van één van de professionele organisaties die hierboven zijn genoemd. Ook dit is gratis.

Zo werkt het

  1. Vul deel 1 in vóór het gesprek. Vul deel 2 in tijdens het gesprek en vul deel 3 in na het gesprek.
  2. Omcirkel “JA” als het klopt wat er staat en omcirkel “NEE” als het niet klopt.
  3. Neem de checklist mee naar het gesprek.
  4. 1x of vaker NEE omcirkeld? Geef dit direct aan bij het gesprek, zodat u alle informatie krijgt.