Centrum voor Jeugd en Gezin: vragen over opvoeden en opgroeien

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunt u terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien. Ook organiseert het CJG cursussen en workshops over opvoeden.

Wat doet het CJG?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Raalte is dé plek waar (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren terecht kunnen voor advies of ondersteuning bij vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Hier kunt u elkaar ontmoeten, ervaringen delen, maar ook gewoon antwoord krijgen op vragen die u hebt. Of samen met het CJG zoeken naar de ondersteuning die nodig is bij de oplossing van een lastige opgroei- of opvoedsituatie.

Wie helpt u?

In het CJG werken we samen om ouders en hun kinderen goed op weg te helpen. Mensen met kennis van jeugdgezondheidszorg (GGD), maatschappelijk werk (De Kern) en licht (verstandelijke) beperkingen (MEE) en geestelijke gezondheidszorg werken samen in één CJG. Blijkt er meer hulp nodig te zijn? Dan helpen de consulenten jeugd van het gemeentelijke toegangsteam. Het gemeentelijke toegangsteam en het CJG werken nauw samen.

Het CJG werkt met een integrale aanpak; we kijken naar het hele gezin en naar alle leefgebieden.

Eén gezin, één plan, één regisseur

Als er meer hulpverleners betrokken zijn, krijgt het gezin één aanspreekpunt. De regie van de aanpak van de problemen ligt en blijft bij de opvoeders. Natuurlijk kunnen ze zich daarbij laten helpen door iemand uit hun omgeving of, zo nodig, een professional.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u kijken op www.cjgraalte.nl of bellen met het CJG (0572 347470)

Adres CJG Raalte

Jan van Arkelstraat 1

8101 EN Raalte