Ondernemersverenigingen

Het bedrijfsleven in de gemeente Raalte heeft zich voor een groot deel aangesloten bij de ondernemersverenigingen. De ondernemers verenigingen zijn zeer actief. Denk aan gezamenlijke inkoop energie, beveiliging, inzameling afval, regulier overleg met het college van B&W en thema-avonden. 

Dit zijn de industriële- en winkeliers verenigingen: