Vestigingsmogelijkheden

Bedrijventerreinen

Op De Zegge (VII) is sinds 2014 een nieuw deelterrein van 22 hectare industriegrond beschikbaar voor uitgifte. Op het vorige deelterrein kan nog 3 hectare worden uitgegeven. Er ligt een glasvezelkabel op de Zegge. De gemeente Raalte kan voor de kavelomvang maatwerk leveren. De richtprijs voor industriegrond is € 100,00 per m2.

In de overige woonkernen van de gemeente zijn bedrijventerrein die primair bestemd zijn voor de autonome ontwikkeling van lokale ondernemers.

Het is goed wonen en werken in Raalte. Het uitstekende voorzieningenniveau maakt Raalte aantrekkelijk voor bedrijfsvestiging. Raalte ligt midden in de provincie Overijssel en zowel de Hanzesteden Zwolle en Deventer en de autosnelwegen A1 en A28 liggen dichtbij. De afstand naar die twee steden en autosnelwegen is 20 km en goed te overbruggen. Het bedrijventerrein De Zegge is rechtstreeks ontsloten op de doorgaande wegverbindingen in noord/zuid- en oost/west richting.

Er zijn ruim 2.200 bedrijven gevestigd in Raalte.

Kantorenzone

Raalte heeft de beschikking over een zone voor kantoorvestiging: de Sallandse Poort. Deze zichtlocatie ligt langs de Rijksweg N35 Zwolle – Almelo. Ook hier zijn gronden beschikbaar voor vestiging.

Detailhandel

Raalte vervult een regionale functie voor de detailhandel. Er is een aantrekkelijk winkelcentrum met relatief veel familiebedrijven. Het centrum heeft Wifi bereik. Ook horecabedrijven zijn hier goed vertegenwoordigd. Voor de kern van Raalte is de invoering van een Ondernemersfonds in voorbereiding.

Detailhandelsbedrijven kunnen zich, waar winkelbestemming van toepassing is, vestigen in de kernen Raalte, Heino Heeten, Luttenberg en Broekland en Nieuw Heeten. De plaatselijke makelaardij bemiddelt veelal in de beschikbare locaties.

Nieuws

Militaire oefening 26 januari 2017

— Op 26 januari 2017 wordt een militaire oefening gehouden in het gebied tussen Wijhe en Raalte.

KCC en Sociaal Loket minder goed bereikbaar

— Het is op dit moment drukker dan normaal bij het KlantContactCentrum en het Sociaal Loket.

Verdere daling woninginbraken; toename geweldsincidenten

— Zoals gebruikelijk aan het begin van een nieuw jaar kijken we ook dit jaar terug op de misdrijfcijfers van het...