Vestigingsmogelijkheden bedrijven

Bedrijventerreinen

Op De Zegge (VII) is sinds 2014 een nieuw deelterrein van 22 hectare industriegrond beschikbaar voor uitgifte. Op het vorige deelterrein kan nog 3 hectare worden uitgegeven. Er ligt een glasvezelkabel op de Zegge. De gemeente Raalte kan voor de kavelomvang maatwerk leveren. De richtprijs voor industriegrond is € 100,00 per m2. 

In de overige woonkernen van de gemeente is het bedrijventerrein bestemd voor de autonome ontwikkeling van lokale ondernemers.

Het is goed wonen en werken in Raalte. Het uitstekende voorzieningenniveau maakt Raalte aantrekkelijk voor bedrijfsvestiging. Raalte ligt midden in de provincie Overijssel en zowel de Hanzesteden Zwolle en Deventer en de autosnelwegen A1 en A28 liggen dichtbij. De afstand naar die twee steden en autosnelwegen is 20 km en goed te overbruggen. Het bedrijventerrein De Zegge is rechtstreeks ontsloten op de doorgaande wegverbindingen in noord/zuid- en oost/west richting.

Er zijn ruim 2.200 bedrijven gevestigd in Raalte.

In Heino wordt bedrijventerrein Blankenfoort met circa 3,5 hectare netto uitgeefbare grond uitgebreid. De kaveluitgifte start naar verwachting in het voorjaar van 2021.

In de overige woonkernen van de gemeente is het bedrijventerrein bestemd voor de autonome ontwikkeling van lokale ondernemers.

Kantorenzone

Raalte heeft de beschikking over een zone voor kantoorvestiging: de Sallandse Poort. Deze zichtlocatie ligt langs de Rijksweg N35 Zwolle – Almelo. Ook hier zijn gronden beschikbaar voor vestiging.

Detailhandel

Raalte vervult een regionale functie voor de detailhandel. Er is een aantrekkelijk winkelcentrum met relatief veel familiebedrijven. Het centrum heeft Wifi bereik. Ook horecabedrijven zijn hier goed vertegenwoordigd. Voor de kern van Raalte is de invoering van een Ondernemersfonds in voorbereiding.

Detailhandelsbedrijven kunnen zich, waar winkelbestemming van toepassing is, vestigen in de kernen Raalte, Heino Heeten, Luttenberg en Broekland en Nieuw Heeten. De plaatselijke makelaardij bemiddelt meestal in de beschikbare locaties.