Starters

Voor starters bestaan in de gemeente Raalte geen aparte subsidies. Wel zijn er kredietmogelijkheden.

Personen met een bijstands-WW-of WAO- uitkering die een bedrijf willen starten, kunnen op basis van het Besluit Bijstand Zelfstandigen een geldlening en/of bijstand in hun levensonderhoud krijgen. Ook zelfstandigen die tijdelijk minder verdienen dan de norm kunnen een beroep doen op dit besluit.

In samenwerking met de provincie vindt er een verkenning plaats om provincie-breed een beleid voor startende ondernemers te ontwikkelen.

Andere instanties die zich met subsidies bezighouden zijn:

  • Kamer van Koophandel
  • Syntes, innovatienetwerk voor ondernemers
  • MKB Overijssel
  • VNO-NCW
  • Belastingdienst