Regionaal Bureau Zelfstandigen

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) voert voor de gemeente Raalte uit het

  • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004)
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)
  • UWV- regeling Starterskrediet (URS 2006)

Om gebruik te kunnen maken van deze regelingen moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • u ontvangt een werkloosheidsuitkering en bent van plan om een eigen bedrijf/beroep te starten;
  • uw bedrijf bestaat al minstens 1,5 jaar en u bent in de (tijdelijke) financiële problemen gekomen;
  • u bent een oudere zelfstandige (55 jaar en ouder) en bent van plan om uw bedrijf/beroep te beëindigen
  • u bent een oudere zelfstandige en u wilt uw bedrijf voortzetten, maar u heeft niet meer voldoende inkomsten om in uw bestaan te voorzien.

Meer (contact)informatie kunt u vinden op de website van Regionaal Bureau Zelfstandigen.