Regionaal Bureau Zelfstandigen

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) voert voor de gemeente Raalte het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en de UWV- regeling Starterskrediet (URS 2006) uit.

Indien u aan onderstaande voorwaarden voldoet kunt u gebruik maken van bovengenoemde regelingen:

  • u ontvangt een werkloosheidsuitkering en bent van plan om een eigen bedrijf/beroep te starten;
  • u bent als ondernemer reeds enige tijd gevestigd (>1,5 jaar) en bent in de (tijdelijke) financiële problemen geraakt;
  • u bent een oudere zelfstandige (55 jaar en ouder) en bent van plan om uw bedrijf/beroep te beëindigen
  • u bent een oudere zelfstandige en wil uw bedrijf voortzetten, maar kunt niet meer voldoende inkomsten genereren om in uw bestaan te voorzien.

Meer (contact)informatie kunt u vinden op de website van Regionaal Bureau Zelfstandigen.