Participatie

De Participatiewet is sinds 1 januari 2015 in werking. Onder deze wet valt ook de Quotumwet. Hierin is de baanafspraak vastgelegd vanuit het Sociaal Akkoord, waarin is afgesproken dat ondernemers en overheid samen 125.000 banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wilt u iemand aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt of heeft u vragen over deze regeling?

Neem dan contact op met Aniek Spronk, adviseur werkgeverspunt.

Telefoon: 0572 347 799 of via e-mail: Aniek.Spronk@raalte.nl