Inkoop en aanbesteding

De gemeente wil met dit beleid het volgende bereiken:

 • op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze besteden van overheidsgelden, waarbij de beste prijs/kwaliteitsverhouding centraal staat;
 • rechtmatig inkopen,conform de relevante (Europese) wet- en regelgeving;
 • creëren van een eenduidige en transparante werkwijze binnen de gemeente;
 • beperken van zowel juridische als financiële risico’s;
 • realiseren van duurzaam inkopen binnen de gehele gemeentelijke organisatie, waarbij het de ambitie is om in 2015 100 procent duurzaam in te kopen;
 • creëren van zoveel mogelijk (extra) voordeel voor de gemeenschap of de maatschappij (maatschappelijke waarde);.
 • bevorderen van inkoopsamenwerking.

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte werken samen op het gebied van inkoopadvisering.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op het model Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de VNG. Dit beleid is ook afgestemd binnen het regio Zwolle-verband.

De volgende drempelbedragen nemen we in acht:

Werken

 • hoger dan € 5.000.000 Europese aanbestedingsprocedure;
 • lager dan € 5.000.000 boven 150.000 inkoopprocedure, zie criteria hieronder *;
 • lager dan € 150.000 enkelvoudig onderhandse uitnodiging bij wisselende bedrijven. **

Leveringen en diensten

 • hoger dan € 200.000 Europese aanbestedingsprocedure;
 • lager dan € 200.000 maar hoger € 50.000 Bepalen inkoopprocedure, zie criteria hieronder *;
 • lager dan € 50.000 enkelvoudige onderhandse uitnodiging bij wisselende bedrijven. **

* Deze drempelbedragen worden iedere twee jaar door de Europese Commissie bijgesteld.

** Tenzij uit een gedegen overweging van de markt en de opdracht of uit signalen van de markt blijkt dat een meervoudige onderhandse aanbesteding vanwege de opdracht en de transactiekosten passender is.

Criteria

Als de opdrachtwaarde voor een 'Werk' tussen de € 150.00 en € 5.000.000 ligt en voor 'Levering of Dienst' tussen de € 50.000 en € 200.000, dan wordt de inkoopprocedure bepaald aan de hand van de volgende criteria:

 • omvang van de opdracht;
 • transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers;
 • aantal potentiële inschrijvers;
 • gewenst eindresultaat;
 • complexiteit van de opdracht;
 • type van de opdracht en het karakter van de markt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de factsheet en de aanbestedingskalender bekijken. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de accountmanager bedrijven.