Inkoop en aanbesteding

Dit inkoop- en aanbestedingsbeleid is ingegaan op 14 november 2017.

Naast doelmatig én rechtmatig inkopen kent de gemeente Raalte de volgende beleidsspeerpunten:

 • Stimuleren lokale economie en MBK
 • Stimuleren duurzaamheid
 • Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van burgers middels Social Return
 • Verbeteren van arbeidsomstandigheden in de gehele keten door het toepassen van sociale criteria
 • Stimuleren innovatie.

In het kort houden deze in dat er (meer) focus wordt gelegd op lokale economie en MKB. De drempel voor het toepassen van Social Return is teruggebracht naar € 200.000,- maar met meer flexibiliteit en op basis van de bouwblokken-methode. De gemeente blijft 100% duurzaam inkopen door de eisen in de criteriadocumenten zoals opgenomen op pianoo.nl in de aanbestedingsdocumenten te verwerken.  In het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, welke in 2018 zal worden vastgesteld, formuleert de gemeente specifieke acties (op basis van de gestelde en evt. hogere ambities) ten aanzien van duurzaamheid (milieu), Social Return, sociale criteria en innovatie.

De volgende drempelbedragen nemen we in acht:

Werken

 • hoger dan € 5.225.000: Europese aanbestedingsprocedure;*
 • lager dan € 5.225.000 en hoger dan € 150.000: Keuze voor een passende aanbestedingsprocedure op basis van de gids proportionaliteit - in de regel wordt gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure**;
 • lager dan € 150.000: Enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure**, kiezen voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure** is mogelijk.

Leveringen en diensten

 • hoger dan € 5.225.000: Europese aanbestedingsprocedure*;
 • lager dan € 5.225.000  en hoger dan € 150.000: Keuze voor een passende aanbestedingsprocedure op basis van de gids proportionaliteit - in de regel wordt gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure**.
 • lager dan € 150.000: Enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure**, kiezen voor een meervoudig onderhandse procedure** is mogelijk.

* Deze drempelbedragen worden iedere twee jaar door de Europese Commissie bijgesteld.

**Bij deze procedures wordt t.a.v. het uitnodigingsbeleid extra aandacht geschonken aan geschikte lokale ondernemers. Zie ook het beleid en/of factsheets voor de uitwerking hiervan. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de Factsheet inkoopbeleid gemeente Raalte en de aanbestedingskalender bekijken. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de contactpersonen bedrijven.