Contactpersonen voor ondernemers

Wij gaan als gemeente voor een economisch krachtig Raalte. En daar helpen we u als ondernemer graag op allerlei manieren bij. Wij horen graag van u!

Eerste aanspreekpunt: Pieter NijlandPieter Nijland

Ik ben het eerste aanspreekpunt voor u als ondernemer. Hebt u een vraag aan de gemeente, dan help ik u samen met mijn collega Macha Haerkens graag verder. Mocht u al meer specifiek een vraag hebben, dan kunt u ook bij onderstaande collega’s terecht. 

  Economisch netwerker: Ruurd KlaverRuurd Klaver

  Ik ben lokaal de spin in het web als het gaat om economische en toeristische initiatieven van ondernemers, lokale belangenorganisaties en overheden. Ik scan voortdurend de omgeving op kansen. Ziet u een kans op lokale, regionale of provinciale schaal? Dan ga ik graag met u in gesprek.

  Bedrijfskavels: Marlon Hallink

  Bent u op zoek naar een ruimte voor uitbreiding van uw bedrijf of hebt u interesse in een bepaalde bedrijfskavel? Ik denk graag met u mee over de beste oplossing.

  Bouwplannen: Vincent BreenVincent Breen

  Ik denk als ruimtecoach graag met u mee over alle (bouw)plannen die in eerste instantie niet binnen het bestemmingsplan en regels voor vergunningen passen. U bent ook welkom als u in een heel vroeg stadium wilt sparren over de haalbaarheid van een plan.

  Werkgeverspunt: Aniek SpronkAniek Spronk

  Ik ben het aanspreekpunt om de zoektocht naar personeel voor alle werkgevers in de regio te vergemakkelijken. De gemeente Raalte heeft inwoners die moeilijk of geen werk kunnen vinden. Deze mensen helpen we graag. Er zijn veel subsidiemogelijkheden en dus kan het zomaar zijn dat u als ondernemer subsidiegelden laat liggen. Ik vertel u graag welke mogelijkheden er zijn.

  Recreatie en toerisme: Paul KruiperPaul

  Wilt u graag in deze sector iets ontwikkelen of verbeteren? Dan denk ik graag met u mee over de (financiële) ondersteuning.