Contactpersonen voor ondernemers

Contactpersonen ondernemers

Wij gaan als gemeente voor een economisch krachtig Raalte. En daar helpen we u als ondernemer graag op allerlei manieren bij. Al uw vragen zijn welkom bij onze accountmanagers. Zij zijn uw centrale aanspreekpunt namens onze gemeente. Wij horen graag van u!

Pieter Nijland

Macha Haerkens

Accountmanager bedrijven en bedrijventerreinen Accountmanager voor centra en detailhandel
Telefoonnummer: 06 102 333 48 Telefoonnummer: 06 306 944 19
E-mailadres: pieter.nijland@raalte.nl E-mailadres: macha.haerkens@raalte.nl

Overige contactpersonen

Ruurd Klaver

Paul Kruiper

Ruurd Klaver Paul

Beleidsmedewerker Economie & Toerisme:

Contactpersoon ondernemersverenigingen

Contactpersoon economisch en toeristisch beleid.

Recreatie, Toerisme en Sport:

Ondersteunen bij het ontwikkelen van uw plannen.

06 220 413 74 06 132 261 14 
ruurd.klaver@raalte.nl paul.kruiper@raalte.nl

Vincent Breen

Marlon Hallink

Vincent Breen

Ruimtecoach:

meedenken bij bouwplannen die in eerste instantie niet binnen het bestemmingsplan en regels voor vergunningen passen.

Ik ontmoet u ook graag als u in een heel vroeg stadium wilt sparren over de haalbaarheid van een plan.

Informatie en verkoop bedrijfskavels
06 102 897 96 06 575 435 96
vincent.breen@raalte.nl marlon.hallink@raalte.nl

Aniek Spronk

Aniek Spronk

Adviseur werkgeverspunt:

ondersteunen in uw zoektocht naar personeel. Ik match inwoners die moeilijk of geen werk kunnen vinden aan uw vraag en help u met subsidiemogelijkheden.

06 835 975 96
aniek.spronk@raalte.nl