Omgevingsvergunning, vooroverleg

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u een vooroverleg met de gemeente aanvragen. Dat doet u bijvoorbeeld omdat u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. Het vooroverleg is in principe schriftelijk. 

 

 U start het vooroverleg door het formulier vooroverleg  in te vullen.

Tips invullen formulier vooroverleg

  • Download het aanvraagformulier op uw computer en sla het op.
  • Vervolgens opent u het formulier op uw computer en kunt u het invullen. Wanneer u het formulier heeft ingevuld kunt u het weer opslaan op uw computer.
  • Heeft u nog niet alle gegevens compleet dan kunt u het formulier ook tussentijds opslaan en op een later tijdstip weer openen om de nog ontbrekende gegevens in te vullen.

Het ingevulde formulier + bijlagen kunt u mailen naar venh@raalte.nl. Wilt u in het in het e-mailonderwerp aangeven dat het om een vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning gaat. En daarbij ook het locatieadres vermelden.

 

Indienen vooroverleg per post

U kunt dit formulier samen met de tekeningen en bijbehorende stukken sturen naar:

Gemeente Raalte

Team Vergunningen en Handhaving

Postbus 140

8100 AC Raalte

Op het gebied van bouwen en wonen is veel mogelijk. Tegelijkertijd zijn er ook veel wetten en regels waar u rekening mee moet houden. Als u daardoor vragen heeft over dit onderwerp, maken wij het liefst een afspraak met u. Zo heeft u de tijd om uw vragen rustig voor te leggen en kunnen wij een antwoord geven waarmee u verder kunt.

Wilt u een afspraak maken? Bel ons op telefoonnummer (0572) 34 77 99.

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.