living-household iconOmgevingsvergunning bouwen

Je gaat bouwen en wilt graag zo snel mogelijk een omgevingsvergunning. Wij snappen dat je snel zekerheid wilt, zodat je kunt beginnen. Daarom maken wij het je zo makkelijk mogelijk.

Het grondgebied van Raalte is welstandsvrij. Gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten zijn landelijk beschermd en vallen niet onder het gemeentelijk welstandsbeleid.

Stappen aanvragen omgevingsvergunning

Je start het proces door een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit kan via het omgevingsloket. Maximaal mag de behandeling van de aanvraag om omgevingsvergunning acht weken duren. Deze termijn kan indien nodig éénmaal met zes weken worden verlengd. Bij aanvragen voor een bouwwerk of gebouw vallend onder gevolgklasse 1 (éénvoudige bouwwerken of gebouwen) streven wij ernaar om een omgevingsvergunning sneller te verlenen, soms al binnen 3 weken. 

Uit de aanvraag dient te blijken dat de bouw aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet. Denk eraan om tegelijk met de aanvraag ook de daarvoor noodzakelijke stukken in te leveren. Dit kan eveneens via het omgevingsloket.  Hoe completer je de aanvraag omgevingsvergunning indient, hoe sneller wij de omgevingsvergunning kunnen afhandelen.

Het indienen van een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning welke voldoet aan de indieningsvereisten is werk voor specialisten. Indien je niet beschikt over de vereiste kennis van de voorschriften en indieningsvereisten  adviseren wij om je te laten bijstaan door een deskundige zoals een architect of een bouwkundig Tekenbureau.

Kom je er niet uit. Dan raden wij je aan om contact op te nemen met één van onze medewerkers van bouw- en woningtoezicht. Dit kan via 0572 347 799.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via