bloemen

U gaat bouwen en wilt graag zo snel mogelijk een omgevingsvergunning. Wij snappen dat u snel zekerheid wilt, zodat u kunt beginnen. Daarom maken wij het u zo makkelijk mogelijk.

Het grondgebied van Raalte is welstandsvrij. Gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten zijn landelijk beschermd en vallen niet onder het gemeentelijk welstandsbeleid.

Stappen aanvragen omgevingsvergunning

Stap 1: Aanvragen omgevingsvergunning

U start het proces door een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit kan via www.omgevingsloket.nl. Bij aanvragen voor een bouwwerk of gebouw vallend onder gevolgklasse 1 streven wij ernaar om binnen drie weken een omgevingsvergunning te verlenen. Onder gevolgklasse 1 vallen woningen, bijgebouwen bij woningen en eenvoudige bedrijfspanden.

In drie weken beoordelen wij uw aanvraag op het volgende:

  • past de aanvraag binnen het bestemmingsplan?
  • voldoet de aanvraag op hoofdlijnen aan de brandveiligheids- en constructieve veiligheidseisen?

Voldoet uw aanvraag aan bovenstaande criteria? Dan ontvangt u van ons een 'ruimtelijke' omgevingsvergunning. Let op: hiermee mag u nog niet bouwen. 

Stap 2: De 'ruimtelijke' vergunning is binnen

De 'ruimtelijke' vergunning is binnen. U heeft twee mogelijkheden om te kunnen gaan bouwen. 

As planned bouwen

In principe zien wij alle bouwaanvragen als een 'as planned' aanvraag. U moet hierbij minimaal drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden aantonen dat de bouw aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet. Denk eraan om de daarvoor noodzakelijke stukken tijdig in te leveren. Dit kan via www.omgevingsloket.nl(externe link). U hoort binnen drie weken na indiening van de stukken van ons of u mag beginnen met bouwen. 

Voordelen

  • De omgevingsvergunning kan snel verleend worden, waardoor u ook sneller uw financiering kunt regelen.
  • U kunt het bouwplan eenvoudig aanpassen tot kort voor de start van de bouw.

As built bouwen

Bij een 'as built' aanvraag doorloopt u net als bij een 'as planned' aanvraag stap 1. Het verschil zit in het beoordelingsmoment waar getoetst wordt of de aanvraag voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Bij een 'as planned'  aanvraag gebeurt dit, zoals hiervoor beschreven, uiterlijk drie weken voor de start van de bouw. Bij een 'as built' aanvraag vindt de controle tijdens en na de bouw plaats. 

Bij een 'as built' aanvraag bent u, als vergunninghoudende, zelf volledig verantwoordelijk over het gegeven dat er gebouwd wordt conform het Bouwbesluit. 

Let op: deze mogelijkheid is enkel geschikt voor professionals. 

Is er niet gebouwd conform de eisen van het Bouwbesluit? Dan kunnen wij, als bevoegd gezag, besluiten dat het bouwwerk niet in gebruik genomen mag worden. Althans niet eerder dan dat de geconstateerde gebreken verholpen zijn. 

Bouwdossier as built

Om inzicht te geven in hoe er gebouwd is, dient de aannemer of de vergunninghouder een bouwdossier aan te leveren. De gemeente stelt hier een gratis tool voor beschikbaar. In deze tool vindt u wat er precies aangeleverd moet worden. Denk hierbij aan foto's van de fundering, wapening en isolatie. Maar ook aan certificaten en documentatie over de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Voordelen

  • De omgevingsvergunning kan snel verleend worden, waardoor u ook sneller uw financiering kunt regelen.
  • U kunt gedurende het bouwproces aanpassingen doorvoeren in bouwtechnische details. De aanvraag hoeft u hiervoor niet aan te passen.
  • 20% lagere leges voor de bouwaanvraag.*

* Bij deze aanpak hoeft de gemeente minder toezicht te houden. Dit leidt tot lagere leges voor de bouwaanvraag. 

Kiest u voor een 'as built' aanvraag? Dan raden wij u aan om contact op te nemen met één van onze medewerkers van bouw- en woningtoezicht. Dit kan via 0572 347 799.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Wij zijn bereikbaar via