Verkenningsfase proces N35 van start met informatiebijeenkomst

Op dinsdag 26 oktober organiseren het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Dalfsen, Raalte en Hellendoorn een online informatiebijeenkomst over de verkenningsfase in het proces voor de N35. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 

Eind 2020 hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en provincie Overijssel afgesproken dat er een verkenning wordt gestart naar een lange termijn-aanpak voor de N35. Het betreft het gebied tussen Wijthmen (omgeving van de Koelmansstraat) en Nijverdal (tot de Salland Twente Tunnel). De online informatiebijeenkomst gaat over de voorbereidingen voor de eerste stap in de verkenning, namelijk de te onderzoeken alternatieven en maatregelen en het toekomstige werkproces. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Meer informatie over de informatiebijeenkomst en het aanmelden vindt u op www.raalte.nl/bijeenkomst-n35