Verduurzamen lichtmasten provinciale wegen

De provincie Overijssel heeft circa 5.500 lichtmasten langs provinciale wegen staan. Deze lichtmasten verbruiken stroom, óók op momenten dat er geen gebruik wordt gemaakt van de wegen. Daarnaast hebben veel nachtdieren last van het licht, waardoor zij zich niet goed kunnen oriënteren.

Verbeteringen

De komende tijd worden er verbeteringen doorgevoerd aan de verlichting langs provinciale wegen. Onlangs zijn al veel van de bestaande lichtmasten omgebouwd naar LED verlichting. Dit gaat ook nog op andere plaatsen in de provincie gebeuren. Daarnaast wordt binnenkort circa 10% van de lichtmasten verwijderd. Dit gebeurt uiteraard alleen op plaatsen waar de verkeersveiligheid dit toelaat. De vrijgekomen masten worden later op andere plaatsen hergebruikt. Bijvoorbeeld bij toekomstige wegreconstructies.

Op de kaart zijn de te verwijderen lichtmasten weergegeven. Voor de gemeente Raalte heeft het gevolgen voor:

  • twee rotondes in de N348 bij Raalte
  • twee rotondes in de N332 bij Heeten
  • één rotonde in de N332 bij Nieuw Heeten
  • de kruising van de N756 en de Horstweg nabij Broekland

Compensatie

Op een aantal wegen zijn de weggehaalde lichtmasten gecompenseerd. Op die wegen zijn glasbollen geplaatst. Glasbollen weerkaatsen het licht van voertuigen, zodat het verloop van de weg goed te zien is.

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten in oktober. Dit wordt met borden aangegeven. De werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken, maar er wordt geprobeerd dit tot een minimum te beperken.